Vår vision med Gamlingbo på Tynningö

Vi vill ta makten över vår situation på ålderns höst. Tanken är att skapa ett boende som gör det möjligt att bo kvar på Tynningö, fortsätta med aktiviteter så länge som möjligt samt att få en boendegemenskap. Det blir som ett ”kollektivhus för äldre”, men det ska också gå att bo kvar in i det sista, även vid demens. Därför tänker vi oss att erbjuda en läkarmottagning/sköterske¬mottagning med medicinsk utrustning, för oss gamla, men också för övriga öbor.

Behovet av hemtjänst kommer att vara stort hos oss. Då även andra fastboende på ön är i behov av hemtjänst kan kommunen/privat anordnare med ett större underlag uppnå en bättre kostnadseffektivitet genom att det kan skapas ett par deltidstjänster på Tynningö. Dessa kan förhoppningsvis besättas av öbor.

Vi tänker oss också att en förskola kan finnas på området. Genom den kan vi få/ ha ett utbyte över generations¬gränserna. Någon ”gamling” kan läsa sagor eller snickra med barnen. Matsalen kan bli en träffpunkt och vi kommer att behöva ha en mästerkock som lagar god mat. Vi vill också erbjuda andra öbor och/eller t.ex. hantverkare att äta lunch. Även middagar kan vara öppna för andra än de boende.

I vår omgivning skulle vi vilja ha djur och trädgård. I ett drömscenario är vi delaktiga i TGEF:s jordbruksarrende och får därmed tillgång till t.ex. får och höns, som sedan kan bli till delikatesser i matsalen. Det vi inte orkar sköta själva, anställer vi i första hand öbor till att sköta.

Vårt hus ska vara så miljövänligt som möjligt och innehålla all den senaste teknik som gör livet enklare för oss när vi blir gamla.

Vår idé är skapad för att vi ska få en trygg och mänsklig ålderdom med en hög livskvalitet, där vi kan åldras med bibehållen värdighet utan korridorer som stinker av urin, blöjpaket som ligger framme, haklapp vid varje måltid och kvällsrutiner som startar kl 18 (oberoende av den enskilda individens behov) - en tillvaro som dagens samhälle synes ha allt svårare att erbjuda.

Vaxholms kommun får med vår idé ett lätthanterligt boende för åldringar på Tynningö och avlastning av kommunens äldreboenden, dit kön är lång. Tynningöborna får möjlighet att påverka sin ålderdom med ett liv bland grannar och vänner som troligen ger friskare boende och en stor samhällsekonomisk vinst.

Idén genererar dessutom arbetstillfällen på ön.

Principer

Vi vill att medlemmarna ska delta i föreningens verksamheter hela tiden, men ska ha fyllt minst 70 år eller ha ett funktionshinder för att få flytta in i lägenhet. Familjemedlem kan vara yngre. Den medlem som har längst kötid erbjuds lägenhet när sådan blir ledig. Att avstå från inflyttning i erbjuden, ledig lägenhet, innebär ingen förändring av köplatsen. Ledig lägenhet erbjuds då nästa i kön. Medlem som är mantalsskriven på ön har företräde. Inga övriga förturer beviljas.

Det ska inte gå att spekulera och tjäna pengar på det här boendet. Ekonomin kommer att kräva en icke försumbar insats, men den betalas tillbaka när man flyttar ut (till arvingarna t ex). Lägenheten går tillbaka till kön.