Medlemskap

Alla som äger fastighet på Tynningö kan bli medlemmar. Medlemskap söks hos styrelsen som godkänner ansökan
(se blankett nedan) och kötid räknas från att inbetalningen på 2 000 kr på pg nr 66 98 55-9 är bokförd.

Ett medlemskap ger en köplats.


Ansökningsblankett: Du kan också öppna eller ladda ner filen här.

Du verkar sakna rätt 'plugin' för att läsa PDF-filen i din webläsare. Öppna eller ladda ner filen här i stället.