Arbetsgrupper

Vi kommer att behöva flera arbetsgrupper inom olika områden för att planera och bygga.
Vi hoppas kunna ha nytta av alla medlemmars kunskaper och engagemang.

Grupper vi redan nu ser kommer att behövas:

1.Tomten:
Söka planbesked.
Undersöka om planändring kan göras generellt eller kräver specifik plats.
Bestämma plats, betänka grundförhållanden, transporter, sol, vind, utsikt och ekonomi.
Planera för ”trädgård ” vilka ytor behövs förutom hus. (se även 7. nedan)
Utverka tillstånd från markägare ev köp.

2.Hus:
Bestämma hur många lägenheter/storlekar.
Kravspec. på ytor för: kök, matsal, hiss, allmänna ytor (se även 7. nedan), dagis, ”vård”.
Aktivhus (lågenergi) värmesystem, solfångare, etc.
Teknik till hjälp för gamla, funktionshindrade.
Rita och projektera huset.

3.Föreningsfrågor:
Demokrati, allas delaktighet, juridik.

4.Finansiering:
Söka bidrag (sponsring).

5.Samverkansideér:
Kommunkontakter, primärvård mm.

6.Aktiviter:
Trädgård, djurhållning, biljard, gym mm.


Vi tar tacksamt emot fler förslag.